Innovationsinpiration
MentorRing
Innovationsprocessen
Uppfinniga kvinnor i Västmanland
Aina Wifalk
Mia Folke
Sara Lowe
Karin Frykberg
Mia Kumm
Jenny Hansson
Anna-Marie Westerdahl
Inger Holmér
Kathy Hafezi
Mona Eklund
Linda Lundberg
Ewa Grönwall
Kirsti Wiiri
Gunilla Joelsson
Elisabeth Hahre
Utställningen Kvinnors uppfinningar
Råd, stöd & länkar
Kontakta oss
Händer
Om Winnet Västmanland


Aina Wifalk - Rollatorn


Hjälpmedlet som ger frihet och livskvalitet till äldre och funktionshindrade.

Aina Wifalk, som drabbades av polio som ung, kom på gånghjälpmedlet rollatorn för att själv lättare kunna gå. 1978 lämnade hon in idén till utvecklingsfonden som kopplade ihop henne med ett företag som hjälpte till med konstruktionen. Projektet fick pengar av utvecklingsfonden samt styrelsen för teknisk utveckling och tillverkningen av rullatorn började. Det
skulle också komma att tillverkas en enklare variant för dem som hade svår att bära
hem till exempel matvaror.

 

Tidigare, i mitten av 60-talet, uppfann Aina även manupeden, vilket är ett tränings-
redskap för rörelsehindrade. Ett mångsidigt etablerat redskap som än idag används till olika patientgrupper som har stort behov av träning.

 

När Aina vid 21 års ålder höll på att utbilda sig till sjuksköterska drabbades hon av polio och blev tvungen att avbryta sin utbildning. Hon såg till att få en social utbildning. 1957 blev hon kurator på ortopediska kliniken vid Västerås lasarett och 1968 handikapp-
kurator i Västerås kommun. Aina Wifalk arbetade hela sitt yrkesverksamma liv med handikappfrågor och var aktiv i olika handikappföreningar där hon kämpade för de handi-kappades villkor. 1952 tog hon initiativet till Lunds Invalidförening, 1958 var hon med och startade Västmanlands läns MS-förening och 1968 Riksföreningen för trafik- och polio-skadade i Västerås.

 

 

Winnet Västmanland, Kopparbergsvägen 45 2tr, 722 19 Västerås Tel: 010-810 41 21
Provided by Webforum